EnglishenEnglish
Letter_size Contrast TextToSpeech
ar-capture 360-video

Όροι Χρήσης

Ακολουθεί το κείμενο που προτείνεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και εφαρμογή του έργου ως προς τους όρους χρήσης.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως ιστότοπος ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος https://corfu.holograms.gr/.

Με τη χρήση α’ πληθυντικού προσώπου εννοείται το Εργαστήριο Έρευνας Διαδραστικών Τεχνών (εφεξής Εργαστήριο). Με τη χρήση β’ πληθυντικού προσώπου εννοούνται οι επισκέπτες του ιστότοπου. Ως όροι εννοούνται οι όροι χρήσης που ακολουθούν:

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΣ

Οι Όροι ρυθμίζουν τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο  https://corfu.holograms.gr/ θεωρείται ότι αποδέχεστε τους Όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους αυτούς, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής του ιστότοπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Το Εργαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους, όποτε το θεωρεί απαραίτητο και κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ με την ανάρτησή της στον ιστότοπο. Η υποχρέωσή σας ως χρήστες είναι να ελέγχετε για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων και να τους αποδέχεστε συνεπακόλουθα εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά την ανάρτηση των νέων τροποποιημένων Όρων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ως χρήστες κι επισκέπτες διέπεστε από την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στον ιστότοπο, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο ιστότοπος χρησιμοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας παρέχεται ως έχει. Την ευθύνη για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενό του διατηρεί το Εργαστήριο. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Εργαστηρίου για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης του ιστότοπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Το Εργαστήριο έχει λάβει μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του ιστότοπου, όπως αυτά επιβάλλονται από την διεθνή πρακτική. Ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον ιστότοπό μας και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η επωνυμία και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου (εξαιρούνται τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων) αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο  μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, τρισδιάστατες απεικονίσεις, πληροφορίες, δεδομένα,  λογισμικό.

Μπορείτε να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε ή και εκτυπώσετε μέρος του  περιεχομένου του ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρετε την πηγή προέλευσής τους, και μόνο για την προσωπική σας ενημέρωση και χρήση. Σε καμία περίπτωση η χρήση αυτή δεν πρέπει να αφορά εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Η δυνατότητα αυτή δεν σημαίνει και ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι παραχωρούμε προς τρίτους και με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την έγγραφη προηγούμενη συναίνεσή και αφορά ενδεικτικά την αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού που εμφανίζεται και περιέχεται στον ιστότοπο, απαγορεύεται ρητά.  Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά και δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνουμε για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό αυτών, και δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς. Οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων, απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Κέρκυρας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται κανονικά.

 

ΓΛΩΣΣΑ

Οι Όροι έχουν καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα και αποτελούν την πρωτότυπη και αυθεντική τους εκδοχή. Οι Όροι έχουν μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής εκδοχής των όρων, επικρατεί ως πρωτότυπη και αυθεντική η ελληνική εκδοχή.

 

 

 

 

Όροι Χρήσης